Cerca el nom que t'interessi, clica'l i troba el seu arbre genealògic
Busca el nombre que te interese, clica y encuentra su árbol genealógico
Search the name that interest you, click and find its genealogical tree

Llistat primer cognom
(ordre alfabètic)

Primer apellido
/ First name

Llistat segon cognom
(ordre alfabètic)

Segundo apellido
/ Second name

Romeu Aguilera Gertrudis

Alemany Romeu Natacha Anabella

Romeu Aguilera Francesca

Almirall Romeu Jordi

Romeu Aguilera Francisco

Almirall Romeu Montserrat

Romeu Aguilera Jaume

Aragón Romeu Antonio

Romeu Aguilera Jeroni

Aragón Romeu Javier

Romeu Aguilera Joan

Ardite Romeu Mar

Romeu Aguilera Josep

Baqués Romeu Eric

Romeu Aguilera Maria

Baqués Romeu Fermí

Romeu Aguilera Pau

Bartrolí Romeu Joan

Romeu Alemany Antoni

Bartrolí Romeu Marta

Romeu Alemany Maria Àngels

Beltran Romeu Carolina

Romeu Alemany Maria Assumpta

Bertrand Romeu Camille

Romeu Alemany Montserrat

Bonnet Romeu Jules

Romeu Almirall Agnès

Bonnet Romeu Léon

Romeu Almirall Anton

Brutau Romeu Josep

Romeu Almirall Antònia

Brutau Romeu Mamen

Romeu Almirall Càndia

Brutau Romeu Marta

Romeu Almirall Francesca

Brutau Romeu Montse

Romeu Almirall Jaume

Cabaña Romeu Cecilia

Romeu Almirall Josep

Cabaña Romeu Lucio

Romeu Almirall Magdalena

Cabaña Romeu Sabrina

Romeu Almirall Maria

Calvo Romeu Irène

Romeu Almirall Maria Rosa

Calvo Romeu Jean Manuel

Romeu Almirall Maria Teresa

Calvo Romeu Laure

Romeu Almirall Teresa

Calvo Romeu Sylvie

Romeu Amela Júlia

Campllonch Romeu Francesc

Romeu Amela Laia

Cano Romeu Carolina

Romeu Amuchástegui Diego

Cano Romeu Joana

Romeu Amuchástegui Javier

Cardona Romeu Eduard

Romeu Amuchástegui Laura

Cardona Romeu Margarida

Romeu Anglés Marcos Antonio

Cardona Romeu Victòria

Romeu Argemí Emília

Carlo Romeu Aníbal

Romeu Argemí Enric

Carlo Romeu Manuel A.

Romeu Argemí Mercè

Carlo Romeu Providencia

Romeu Argemí Xavier

Carreras Romeu Alvaro

Romeu Artigas Antònia

Carreras Romeu Noemí

Romeu Artigas Caterina

Castro Romeu Zenaida

Romeu Artigas Gabriel

Català Romeu Carles

Romeu Artigas Joan

Colldesans Romeu Anna

Romeu Artigas Josep

Colldesans Romeu Isabel

Romeu Artigas Mateu

Colldesans Romeu Llorenç

Romeu Armejach Josep

Colldesans Romeu Maria

Romeu Atmetlla Carme

de Francesca Romeu Francisco José

Romeu Atmetlla Josep

de Pineda Romeu Francesc

Romeu Atmetlla Mercè

de Pineda Romeu Josepa

Romeu Batllès Cecília

de Pineda Romeu Maria Josep

Romeu Balasch Agnès

de Sequeira Romeu Armando

Romeu Balasch Domènec

de Sequeira Romeu Gabriel

Romeu Balasch Eulàlia

Doitteau Romeu Luis

Romeu Balasch Francesc

Escala Romeu Glòria

Romeu Balasch Joan

Escala Romeu Isidre

Romeu Balasch Joaquim

Esteve Romeu Oriol

Romeu Balasch Josep

Fagundo Romeu Benito

Romeu Balasch Just

Fagundo Romeu Cecilia

Romeu Balasch Miquel

Fagundo Romeu Felipe

Romeu Balasch Segimon

Fagundo Romeu Gerónimo

Romeu Balasch Teresa

Fagundo Romeu Marina

Romeu Balcells Joan

Fagundo Romeu Maximina

Romeu Balcells Josep

Fagundo Romeu Maximino

Romeu Balcells Magdalena

Fagundo Romeu Orlando

Romeu Balcells Maria

Fagundo Romeu Santiago

Romeu Balcells Pere

Farran Romeu Bernat

Romeu Balcells Rosalia

Farran Romeu Emma

Romeu Barjau Dolors

Ferrer Romeu Mercedes

Romeu Barjau Lluís

García Romeu Ot

Romeu Barsa Joan

Gili Romeu Antònia

Romeu Bassa Lluís

Gili Romeu Caterina

Romeu Bisbe Eduard

Gili Romeu Jaume

Romeu Bisbe Joan

Gili Romeu Josep

Romeu Bisbe Joaquim

Gili Romeu Magdalena

Romeu Bisbe Josep

Giménez Romeu Lízer

Romeu Bisbe Lluís

Giménez Romeu Sunna

Romeu Bisbe Miquel

Grosin Romeu Ryan Andrew

Romeu Blanco Glòria

Guarro Romeu Anna

Romeu Blanco Jordà

Guindurain Romeu Federico

Romeu Blanco José Santiago

Guindurain Romeu Francisco

Romeu Blanco Judit

Guindurain Romeu José María

Romeu Blanco Mª Teresa

Guixà Romeu Francesc

Romeu Blanco Roberto Arturo

Guixà Romeu Francesca

Romeu Blanco Sergi

Guixà Romeu Ignasi

Romeu Blanco Xènia

Guixà Romeu Josefa

Romeu Bobcock Eliza

Guixà Romeu Josep

Romeu Bonastre Antònia

Huguet Romeu Esteve

Romeu Bonastre Cecília

Huguet Romeu Josepa

Romeu Bonastre Concepció

Juval Rumeu Encarnación

Romeu Bonastre Dolors

Llorens Romeu Glòria

Romeu Bonastre Filomena

Llorens Romeu Jordi

Romeu Bonastre Francesc

Llorens Romeu Josep

Romeu Bonastre Maria

Llorens Romeu Lluís

Romeu Bonastre Mercè

Llorens Romeu Niní

Romeu Borràs Maria Dolors

Llorens Romeu Ricard

Romeu Borràs Pere

Llorens Romeu Xavier

Romeu Brousse Charles

López Romeu David Darrell

Romeu Brunet Anton

López Romeu Diane Cristina

Romeu Brunet Antònia

López Romeu Robert

Romeu Brunet Eulàlia

Lorenzo Romeu Àngel

Romeu Brunet Francesc

Lorenzo Romeu Esperança

Romeu Brunet Jaume

Lorenzo Romeu Lourdes

Romeu Brunet Joan

Lorenzo Romeu Paulina

Romeu Brunet Josep

Mabras Romeu Emilia

Romeu Brunet Teresa

Mabras Romeu Maria Pepa

Romeu Burull Artur

Marcoval Romeu Francesc

Romeu Burull Francina

Marí Romeu Anton

Romeu Burull Jordi

Marí Romeu Joan

Romeu Cabassa Angela

Marí Romeu Maria Teresa

Romeu Cabassa Joedell

Marlés Romeu Emili

Romeu Cabassa Joeynell

Marlés Romeu Sandra

Romeu Calmet Francisco

Martí Romeu Beth

Romeu Calmet Jaume

Martí Romeu Lluís

Romeu Calmet Joan

Martí Romeu Pere

Romeu Calmet Josep

Martí Romeu Concepció

Romeu Calmet Miquel

Martí Romeu Francesc

Romeu Camps Carles

Martí Romeu Gabriel

Romeu Camps Jaume Miquel

Martí Romeu Maria Assumpta

Romeu Camps Jordi

Martí Romeu Maria Rosa

Romeu Cardús Anton

Molins Romeu Joan

Romeu Cardús Antònia

Molins Romeu Maria

Romeu Cardús Jaume

Molins Romeu Ricard

Romeu Cardús Maria Rosa

Molins Romeu Santiago

Romeu Carlo Agustín

Moran Romeu Isabel

Romeu Carlo Angel Ramón

Moran Romeu Nuria

Romeu Carlo Esther Ramona

Morgensten Romeu Nikkie

Romeu Carol Càndia

Nogués Romeu Pere

Romeu Carol Francesca

Ollé Romeu Jordi

Romeu Carol Jeroni

Ollé Romeu Josep Maria

Romeu Carol Josep

Ollé Romeu Maria Àngels

Romeu Carol Maria

Ortiz Romeu Alejandro

Romeu Carol Maria Eulàlia

Ortiz Romeu Alfredo

Romeu Carol Maria Gertrudis

Ortiz Romeu Carmen

Romeu Carol Pere

Ortiz Romeu Carmita

Romeu Carrera Guillem

Ortiz Romeu Cecilia

Romeu Carrera Marc

Ortiz Romeu Ernesto

Romeu Casado Carlos

Ortiz Romeu Jacobo Samuel

Romeu Casado Josefina

Ortiz Romeu María América

Romeu Castillo Artur

Ortiz Romeu María Ernestina

Romeu Cedres Esther

Ortiz Romeu María Laura

Romeu Coca Jeroni

Ortiz Romeu María Matilde

Romeu Coca Joan

Ortiz Romeu Salvador

Romeu Coca Josep

Ortiz Romeu Victoria

Romeu Coca Mònica

Pallarès Romeu Aleix

Romeu Coca Teresa

Pallarès Romeu Oriol

Romeu Codina Elisabet

Paris Romeu Mireia

Romeu Codina Ignasi

Paris Romeu Sònia

Romeu Codina Lolita

Perpinyà Romeu Mercè

Romeu Codina Mireia

Perpinyà Romeu Miquel

Romeu Codina Montserrat

Pi Romeu Marc

Romeu Codina Xavier

Pi Romeu Xavi

Romeu Cortés Amor

Piqué Romeu Carmen

Romeu Cortés Flor

Poch Romeu Francesc

Romeu Cortés Jaime

Poch Romeu Joan

Romeu Cortina Berta

Potrony Romeu Clàudia

Romeu Cortina Eduard

Potrony Romeu Júlia

Romeu Coscolla Adrià

Puidengoles Romeu Maria

Romeu Coscolla Gerard

Pujol Romeu Ernesto

Romeu Costajusà Consol

Pujol Romeu Leonardo

Romeu Costajusà Paquita

Pujol Romeu Lluís

Romeu Cuscó Carles

Ramos Romeu Joyce

Romeu Cuscó Lluís

Ramos Romeu Yolanda

Romeu Cuspinera Albert

Ribelles Romeu Antonio

Romeu Cuspinera Francesc

Ribelles Romeu Ricardo

Romeu Cuspinera Maria

Ricard Romeu (-)

Romeu Cuspinera Pepita

Rivera Romeu Eddie

Romeu Dalmau Aleix

Rivera Romeu Estrella

Romeu Dalmau Carla

Rivera Romeu Ezequiel

Romeu de Sequeira Jeannette Claudine

Rivera Romeu Irene

Romeu del Saz Guillem

Rivera Romeu José

Romeu del Saz Maria

Rivera Romeu Renée

Romeu Demata Francesca

Rodó Romeu Alfons

Romeu Demata Maria

Rodó Romeu Antoni

Romeu Demata Rosa

Rodó Romeu Teresa

Romeu Durà Cesar

Rodríguez Romeu Carlos Alberto

Romeu Durà Cristina

Rodríguez Romeu Gladita

Romeu Durà Francesc

Rodríguez Romeu Janyra

Romeu Durà Javier

Rodríguez Romeu Javier

Romeu Durà Ricard

Rodríguez Romeu Raul “Archie”

Romeu Erp Joan

Romaní Romeu Francesca

Romeu Escala Artur

Saenz Romeu Oti

Romeu Escala Isidre

Saenz Romeu Ricard

Romeu Escorihuela Alba

Santos Romeu José Rafael

Romeu Escorihuela Núria

Santos Romeu Kermit

Romeu Escudé Artur

Santos Romeu Omayra

Romeu Escudé Joan

Santos Romeu Rafael Alberto

Romeu Escudé Maria

Seda Romeu Merisi

Romeu Escudé Teresa

Sellarès Romeu Anton

Romeu Esteve Anton

Sellarès Romeu Francesc

Romeu Esteve Francesca

Sellarès Romeu Jaume

Romeu Esteve Jeroni

Sellarès Romeu Josep

Romeu Esteve Josep

Sellarès Romeu Pere

Romeu Esteve Maria

Serral Romeu Josefina

Romeu Esteve Miquel

Serral Romeu Lourdes

Romeu Esteve Nicolau

Serral Romeu Marta

Romeu Esteve Ramon

Serral Romeu Núria

Romeu Esteve Rosa

Serral Romeu Ricard

Romeu Farrer Anton

Serrano Romeu Emilia

Romeu Farrer Benet

Sloan Romeu Zacharias

Romeu Farrer Elm

Solé Romeu Aleix

Romeu Farrer Francesc

Sommer Romeu Daniel John

Romeu Farrer Francesca

Soria Romeu Cristian

Romeu Farrer Jaume

Soria Romeu Liber

Romeu Farrer Jeroni

Soteras Romeu Francesc

Romeu Farrer Jerònima

Soteras Romeu Imma

Romeu Farrer Josep

Soteras Romeu Jaume

Romeu Farrer Madrona

Soteras Romeu Joan

Romeu Farrer Maria

Soteras Romeu Josep

Romeu Farrer Pere

Soteras Romeu Maria

Romeu Farrer Rosa

Soteras Romeu Maria Teresa

Romeu Fatjó Assumpció

Soto Romeu Joanna

Romeu Fatjó Consol

Soto Romeu (-)

Romeu Fatjó Joan

Tairovski Romeu Kyle

Romeu Fatjó Lluís

Tairovski Romeu Sean

Romeu Fatjó Maria Antònia

Torras Romeu Araceli

Romeu Fatjó Silvestre

Torras Romeu Maria Neus

Romeu Faura Teresa

Urgell Romeu Maria

Romeu Ferrer Abdó

Vázquez Romeu Daisy

Romeu Ferrer Caterina

Vidal Romeu Josepa

Romeu Ferrer Elm

Viriot Romeu Marie Laure

Romeu Ferrer Francisco

Viriot Romeu Michel

Romeu Ferrer Jaume

Xaubet Romeu Antònia

Romeu Ferrer Jaume (Ferrer Ventayols)

Xaubet Romeu Josefa

Romeu Ferrer Jeroni

Xaubet Romeu Mª Dolors

Romeu Ferrer Joan

Xaubet Romeu Paula

Romeu Ferrer Josep

Xaubet Romeu Raimunda

Romeu Ferrer Llorenç

Xercavins Romeu Adelaida

Romeu Ferrer Madrona

Xercavins Romeu Cecília

Romeu Ferrer Magdalena

Xercavins Romeu Francesc

Romeu Ferrer Maria

Xercavins Romeu Josep Maria

Romeu Ferrer Maria (Ferrer Ventayols)

Xercavins Romeu Maria

Romeu Ferrer Maria (Família Massó)

(-) Romeu Adam (rama cubana)

Romeu Fierros Dinorah

(-) Romeu Alejandro (rama cubana)

Romeu Figueras Anna

(-) Romeu Daniel (rama cubana)

Romeu Figueras Anton

(-) Romeu Daniela (rama cubana)

Romeu Figueras Baldíria

(-) Romeu Eduardo (rama cubana)

Romeu Figueras Francesc

(-) Romeu Emily (rama cubana)

Romeu Figueras Francesca

(-) Romeu Frank (rama cubana)

Romeu Figueras Magdalena

(-) Romeu Mark Ryan (rama cubana)

Romeu Figueras Maria Margarida

(-) Romeu Matthew (rama cubana)

Romeu Figueras Maria Paula

(-) Romeu Natalia (rama cubana)

Romeu Figueras Miquel

(-) Romeu Ricardo (rama cubana)

Romeu Figueras Paula

Romeu Font Andreu

Romeu Font Joaquim

Romeu Font Josefa

Romeu Font Josep

Romeu Font Maria

Romeu Font Paula

Romeu Font Teresa

Romeu Freixes Josep

Romeu Galvan José Luis

Romeu Galvan Juan Ramón

Romeu Garaizabal Albert

Romeu Garaizabal Teresa

Romeu García Maria

Romeu García Paula

Romeu García-Marrón Damià

Romeu García-Marrón Pau

Romeu Garrigó Cristòfol

Romeu Garrigó Maria

Romeu Gómez Albert

Romeu Gómez Francesc

Romeu Gómez Pilar

Romeu Gómez Teresa

Romeu González Armando

Romeu González Elena

Romeu González Ernesto

Romeu González Gardenia “Cusita”

Romeu González Gladis

Romeu González Héctor Jesús

Romeu González José Carlos

Romeu González Marcos

Romeu González Marcos Antonio

Romeu González Maria Alicia

Romeu González Mario

Romeu Gonzalez Mireia

Romeu González Raimundo

Romeu González Rubén

Romeu González Zenaida

Romeu González Zulema

Romeu Graells Guillem

Romeu Graells Mariona

Romeu Graells Pau

Romeu Gras Carmen

Romeu Gras Jaqueline

Romeu Gras Mercedes

Romeu Guevara Unai

Romeu Gras Joaquim

Romeu Gustems Josep Maria

Romeu Hernández Estel

Romeu Hole Béatrice

Romeu Hole Xavier

Romeu Iglesias Carles

Romeu Iglesias Giselle

Romeu Iglesias Joaquim

Romeu Iglesias Yvette

Romeu Iglesias Yvonne

Romeu Jáuregui Carme

Romeu Jáuregui Pere

Romeu Jorba Núria

Romeu Jutclà Josep Maria

Romeu Larrañeta Jaume

Romeu Larrosa Anton

Romeu Llenas Cristòfol

Romeu Llenas Josep

Romeu Llobet Francesca

Romeu Llobet Josepa

Romeu Llobet Maria

Romeu Llorach Bàrbara

Romeu Llorach Josep

Romeu Llorach Maria Josepa

Romeu Llorach Maria Rosalia

Romeu Llorach Pere

Romeu Llorach Rita

Romeu Llorach Rosalia

Romeu Llorach Teresa

Romeu Lluís Patrick

Romeu Lugo David

Romeu Lugo Michael

Romeu Mampel Esteve

Romeu Mampel Joan

Romeu Margarit Antònia

Romeu Margarit Josefa

Romeu Margarit Josep

Romeu Marí Anna

Romeu Marí Antoni

Romeu Marí Montserrat

Romeu Marrero Antonio María

Romeu Marrero Armando Alodio

Romeu Marrero Baltasar

Romeu Marrero Jaime

Romeu Marrero Raimundo

Romeu Martínez Elsie

Romeu Martínez Franklyn

Romeu Martínez Ilènia

Romeu Martínez Laura

Romeu Marty Dolores

Romeu Marty José

Romeu Marty Juan

Romeu Marty Matilde

Romeu Masagué Consol

Romeu Masagué Joan

Romeu Masagué Maria Antònia

Romeu Masagué Roser

Romeu Matta José Nicolás

Romeu Matta Miguel

Romeu Matta Patria del Carmen

Romeu Matta Xavier Eugenio

Romeu Masias Agustí

Romeu Masias Jaume

Romeu Masias Josep

Romeu Massó Esteve

Romeu Massó Simó

Romeu Miarons Caterina

Romeu Miarons Didac

Romeu Miarons Joaquima

Romeu Miarons Maria Antònia

Romeu Miarons Silvestre

Romeu Miralpeix Àngels

Romeu Miralpeix Anton

Romeu Miralpeix Francesc

Romeu Miralpeix Joan

Romeu Miralpeix Josep

Romeu Molini Diego

Romeu Morales Àlex

Romeu Morales Esther

Romeu Morales Victòria

Romeu Moratonas Joan

Romeu Moratonas Mercedites

Romeu Moratonas Pere

Romeu Moreno Francesc

Romeu Moreno Francesc

Romeu Moreno Naiara

Romeu Morera Marc

Romeu Müller Carlos

Romeu Müller Carmen

Romeu Muntal Antoni

Romeu Muntal Encarnació

Romeu Muntal Ernest

Romeu Muntal Francesc de Paula

Romeu Muntal Francesc Jacint

Romeu Muntal Ignàsia

Romeu Muntal Jaume

Romeu Muntal Jeroni

Romeu Muntal Josep

Romeu Muntal Llorenç

Romeu Muntal Maria

Romeu Muñoz Joan

Romeu Muñoz Josep

Romeu Muñoz Mari Carmen

Romeu Muñoz Ramon

Romeu Nedwëd Araceli

Romeu Nedwëd Carlos

Romeu Olivella Josep

Romeu Olivella Maria

Romeu Olivella Maria Francisca

Romeu Ortiz Candelaria

Romeu Ortiz Delia

Romeu Ortiz Esther

Romeu Ortiz Francisco

Romeu Ortiz Higinio

Romeu Ortiz Juan Néstor

Romeu Ortiz Virginia

Romeu Padró Ferran

Romeu Padró Jaume

Romeu Padró Joan

Romeu Palermo Carmen Julia

Romeu Palermo Delizza

Romeu Palermo Devlin José

Romeu Palermo Eddie Nelson

Romeu Palermo Flor A.

Romeu Palermo Ivis

Romeu Palermo José Angel

Romeu Palermo Tamahara M.

Romeu Pascual Joan Bonaventura

Romeu Pascual Joaquima

Romeu Pascual José Atanasio

Romeu Pascual Manuel

Romeu Pascual Ventura

Romeu Pecci Carlos

Romeu Pecci Carmen

Romeu Pecci Mireya

Romeu Pecci Nuria

Romeu Pecci Walter

Romeu Pedro Mònica

Romeu Pena Arturo

Romeu Pérez José

Romeu Pérez Mariano

Romeu Pérez Maria Victoria

Romeu Pérez Modesta

Romeu Pessi Amanda Teresa

Romeu Pessi Luis Jorge

Romeu Piqué Joan

Romeu Piqué Josep

Romeu Piqué Maria

Romeu Piqué Maria Roser

Romeu Piqué Xavier

Romeu Plans Carolina

Romeu Plans Francesc

Romeu Plans Lourdes

Romeu Plans Maria

Romeu Plans Paquita

Romeu Prats Mª Antònia

Romeu Prats Salvador

Romeu Presta Nicolás Agustín

 

Romeu Puiggener Antoni

Romeu Puiggener Francesc

Romeu Puiggener Francesca

Romeu Puiggener Jaume

Romeu Puiggener Jeroni

Romeu Puiggener Joan

Romeu Puiggener Josep

Romeu Puiggener Maria

Romeu Puiggener Pere

Romeu Pujals Dolors

Romeu Pujals Joan

Romeu Pujals Josep Maria

Romeu Pujals Lluís

Romeu Pujol Madrona

Romeu Pujol Rosa

Romeu Quintana Héctor Jesús

Romeu Quintana Lourdes

Romeu Quintana Margarita

Romeu Rafecas Elena

Romeu Rafecas Isabel

Romeu Rafecas Jaume

Romeu Rafecas Marianna

Romeu Quintana María Elena

Romeu Raillot Olivier

Romeu Raillot Remi

Romeu Raillot Virginie

Romeu Ramírez Belén

Romeu Ramírez  Herminia

Romeu Ramírez Joaquina

Romeu Ramírez José

Romeu Ramírez Juan

Romeu Ramírez Marcus

Romeu Ramos Eddie Nelson

Romeu Raspall Caterina

Romeu Raspall Esperança

Romeu Raspall Isabel

Romeu Raspall Madrona

Romeu Raspall Maria

Romeu Raspall Jaume

Romeu Raspall Petronil·la

Romeu Ramos Nancy

Romeu Raventós Francisca

Romeu Raventós Joan

Romeu Raventós Maria

Romeu Raventós Miquel

Romeu Raventós Pere

Romeu Reiko Inouye Zoe Haruko

Romeu Reiko Inouye Lisa Haruko

Romeu Riaño Arturo

Romeu Riaño Emma

Romeu Riba Andreu

Romeu Riba Jaume

Romeu Riba Josep

Romeu Riba Maria

Romeu Riba Paula

Romeu Riba Pere

Romeu Ribas Antònia

Romeu Ribas Maria

Romeu Ribas Maria Francesca

Romeu Ribas Simó

Romeu Ribas Theresa

 

Romeu Ribot Anton

Romeu Ripoll Anna

Romeu Ripoll Joan

Romeu Ripoll Pepe

Romeu Rivera José

Romeu Rivera María Marlene

Romeu Rivera Montserrate

Romeu Rivera Nicolasa

Romeu Rivera Rogelio

Romeu Robert Hilda M.

Romeu Robert Antònia

Romeu Robert Maria

Romeu Robert Marian

Romeu Robert Nora Graciela

Romeu Rodríguez Antonio

Romeu Rodríguez Carlos Adrián

 

Romeu Rodríguez Christian

Romeu Rodríguez Michael

Romeu Roig Josep

Romeu Roig Maria

Romeu Roig Pere

Romeu Roig Rosalia

Romeu Romaní Antònia

Romeu Romaní Artur

Romeu Romaní Francesc

Romeu Romaní Francesca

Romeu Romaní Glòria

Romeu Romaní Josep

Romeu Romaní Rosa

Romeu Romeo Dominick

Romeu Romeo Esther

Romeu Romeo Francis

Romeu Romeo Frank

Romeu Romeo Lawrence

Romeu Romeo Mary

Romeu Romeo Nellie

Romeu Romeo Joseph

Romeu Romeu Antonia

Romeu Romeu José

Romeu Romeu Josefa

Romeu Romeu Mª Antonia

Romeu Romeu Mª Teresa

Romeu Romeu Teresita

Romeu Roque Concepción

Romeu Roque Higinio

Romeu Ros Elena

Romeu Ros Graciela

Romeu Ros Roberto José

Romeu Rovira Isidre

Romeu Ruiz Ana

Romeu Ruiz Eva

Romeu Ruiz Miguel Angel

Romeu Rutishauser Adolfo

Romeu Rutishauser Angelita

 

Romeu Rutishauser Carlos Rogelio

Romeu Rutishauser Celia

Romeu Rutishauser Elsa

Romeu Rutishauser Francisca

Romeu Rutishauser Ignacio

Romeu Rutishauser José

Romeu Rutishauser Luis Alberto

Romeu Rutishauser María

Romeu Rutishauser Rosa

Romeu Sabater Alfons

Romeu Sabater Angeleta

Romeu Sabater Anton

Romeu Sabater Dorotea

Romeu Sabater Jeroni

Romeu Sabater Remei

Romeu Sala Albert

Romeu Sala Meritxell

Romeu Saladich Maria Rosa

Romeu Salado Alex

Romeu Salado Pol

Romeu Sanromà Josep

Romeu Seda Miguel Ernesto

Romeu Selvas Antonia

Romeu Selvas Carlos

Romeu Selvas Isidro

Romeu Selvas Paquita

Romeu Sendrós Albert

Romeu Sendrós Anna Mari

Romeu Sendrós Carles

Romeu Sendrós Joan

Romeu Sendrós Jordi

Romeu Sendrós Laura

Romeu Sendrós Marta

Romeu Sendrós Santi

Romeu Serra Joan

Romeu Serrano Silvia

Romeu Serrano Sonia

Romeu Silvestri Hilda

Romeu Silvestri Miguel

Romeu Silvestri Nereida

Romeu Solà Jeroni

Romeu Solà Maria

Romeu Solà Marta

Romeu Solà Ramon

Romeu Solà Sebastià

Romeu Soria Joel

Romeu Soto Devlin

Romeu Soto José Alberto

Romeu Tarragona Joan

Romeu Tarragona Lluïsa

Romeu Tarragona Pepe

Romeu Tarragona Rosa

Romeu Tena Albert

Romeu Terrades Albert

Romeu Terrades Xavier

Romeu Terrés Marta

Romeu Torras Josefa

Romeu Torres Anna

Romeu Torres Emma

Romeu Torres Joan

Romeu Torres Jordi

 

Romeu Torres Josep Marc

 

Romeu Torres Neus

 

Romeu Torres Pau

 

Romeu Torres Sílvia

 

Romeu Tort Antònia (de Romeu Font)

 

Romeu Tort Francesc (de Romeu Font)

 

Romeu Tort Jaume (de Romeu Carol)

 

Romeu Tort Jaume (de Romeu Font)

 

Romeu Tort Jaume (de Romeu Olivella)

 

Romeu Tort Jeroni (de Romeu Font)

 

Romeu Tort Joaquim (de Romeu Font)

 

Romeu Tort Josep (de Romeu Carol)

 

Romeu Tort Josep Antoni (Romeu Font)

 

Romeu Tort Margarida (de Romeu Carol)

 

Romeu Tort Maria (de Romeu Font)

 

Romeu Tort Miquel (de Romeu Carol)

 

Romeu Tort Miquel (de Romeu Olivella)

 

Romeu Tort Pau (de Romeu Font)

 

Romeu Tort Peregrina (de Romeu Carol)

 

Romeu Tort Ramon (de Romeu Carol)

 

Romeu Tort Rosa (de Romeu Carol)

 

Romeu Tort Rosa (de Romeu Olivella)

 

Romeu Tort Teresa (de Romeu Carol)

 

Romeu Tort Teresa (de Romeu Olivella)

 

Romeu Urgell Bonaventura

 

Romeu Valderrama Maria Rosa

 

Romeu Valderrama Silvestre

 

Romeu Valdés-Miranda Belinda

 

Romeu Valdés-Miranda Mayito

 

Romeu Valls Anton (de Romeu Almirall)

 

Romeu Valls Anton (de Romeu Esteve)

 

Romeu Valls Francisca

 

Romeu Valls Josep (de Romeu Almirall)

 

Romeu Valls Josep (de Romeu Esteve)

 

Romeu Valls Miquel

 

Romeu Valls Pere

 

Romeu Valls Rosa

 

Romeu Vendrell Aixa-Aglaé

 

Romeu Verdaguer Jaume

 

Romeu Verdaguer Joan

 

Romeu Verdaguer Josep (albat)

 

Romeu Verdaguer Josep

 

Romeu Verdaguer Ramon

 

Romeu Via Antònia

 

Romeu Via Jaume

 

Romeu Via Maria

 

Romeu Via Rosa

 

Romeu Vidal Francesca

 

Romeu Vidal Josep

 

Romeu Voltà Antònia

 

Romeu Voltà Joan

 

Romeu Voltà Josep

 

Romeu Voltà Ramon

 

Romeu Voltà Silvestre

 

Romeu Xaus Regina

 

Romeu Yebra Clara

 

Romeu Yebra Jana

 

Romeu (-) Amanda (rama cubana)

 

Romeu (-) Antonio (rama cubana)

 

Romeu (-) Chiqui (rama portoriqueña)

 

Romeu (-) Cristina (rama cubana)

 

Romeu (-) Emilio (rama portoriqueña)

 

Romeu (-) Emma (rama cubana)

 

Romeu (-) Jaume (ca.1580)

 

Romeu (-) Josep (de Torredembarra)

 

Romeu (-) Kristy (rama cubana)

 

Romeu (-) Manola (rama portoriqueña)

 

Romeu (-) Mayra (rama portoriqueña)

 

Romeu (-) Migdalia (rama portoriqueña)

 

Romeu (-) Miguel jr.(rama portoriqueña)

 

Romeu (-) Miquel (de Mediona)

 

Romeu (-) Mike (rama cubana)

 

Romeu (-) Pere (rama portoriqueña)

 

Romeu (-) Roberto (rama cubana)

 

Romeu (-) Silvestre (de Sabadell)

 

Romeu (-) Tite (Jaime?) (rama cubana)

 

Romeo” (-) Angeline (rama portoriqueña)

 

Rumeu” Juval Antonia

 

Rumeu Juval Araisha

 

Rumeu Juval Simon

 

Rumeu Prats Simon